2 HABITATGES UNIFAMILIARS AL CARRER LLEÓ XIII DE BARCELONA

Barcelona / 2018
Superfície: 1.120m²
Promotor: Privat