4 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PISCINA, SANT LLUÍS, MENORCA.

Sant Lluís, Menorca / 2008
Superfície: 550 m2
Promotor: privat