4 TORRES D’HABITATGES I URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, RUBÍ

Rubí, Barcelona / 2001
Superfície: 19.900 m2
Promotor: privat