CONSTRUCCIÓ DE L’HOTEL EUROSTARS BARBERÀ PARC, BARBERÀ DEL VALLÈS

Barberà del Vallès, Barcelona / 2010
Surface: 6.600 m2
Promotor: privat