EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB 6 HABITATGES I APARCAMENT

Martorell, Barcelona / 2018
Surface: 803m²
Promotor: Privat