Edifici plurifamiliar de 40 habitatges i aparcament al carrer Grau

Sant Andreu, Barcelona / 2017
Surface: 6.600m2
Promotor: Promotor privat