EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 5 HABITATGES I REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI PER A LOCAL COMERCIAL

Barcelona / 2019
Surface: 614,39m²