EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 89 HABITATGE, APARCAMENT I LOCALS AL PASSEIG DEL TERRAPLÈ, MOLINS DE REI

Molins de Rei, Barcelona / 2017
Surface: 13.000m2
Promotor: privat