MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES I PLA DE MILLORA URBANA A LES MASIES DE VOLTREGÀ

Les Masies de Voltregà, Barcelona / 2006
Surface: 45.300 m2
Promotor: privat