Modificació del pla general d’ordenació urbanística, projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació a Utrera

Utrera, Sevilla / 2005
Surface: 468.530m2
Promotor: Promotor privat