MODIFICACIÓ PUNTUAL AMB ORDENACIÓ DETALLADA DE LES NNSS A L’ÀMBIT DELS SÒLS OCUPATS PER L’ANTIC CENTRE DE COMUNICACIONS VIA SATÈL•LIT, GRANADA DEL PENEDÈS EN COL·LABORACIÓ AMB OUA

La Granada del Penedès, Barcelona / 2015
Surface: 34.850m²
Promotor: Privat