MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL, PLA PARCIAL, PROJECTE D’URBANITZACIÓ I PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DE L’ÀMBIT EL PLA, LLIÇÀ DE VALL

Lliçà de Vall, Barcelona / 2016
Surface: 361.212 m2
Promotor: privat