MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL AL SECTOR ARPESA, SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA

Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona / 2009
Surface: 93.000 m2
Promotor: privat