MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE SANTA BÀRBARA

Santa Bàrbara, Montsià, Tarragona / 2021
Superfície: 146.813,40m²
Promotor: Privat