MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE ROQUETES AL SECTOR SUD-M

Roquetes, Baix Ebre, Tarragona / 2021
Superfície: 123.018,62m²
Promotor: Privat