MODIFICACIÓ DE LES NNSS DEL MUNICIPI DE SOBREMUNT EN L’ÀMBIT DEL PAU 1

Sobremunt, Osona / 2021
Surface: 2.352,96m²
Promotor: Ajuntament de Sobremunt i DIBA