NOU AULARI I SALA POLIVALENT PER A LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA TECNOCAMPUS, MATARÓ

Mataró, Maresme / 2016
Surface: 2.000m2
Promotor: Fundació Tecnocampus Mataró