PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON NÚM.4 ESCODA

Premià de Mar / 2012
Surface: 2.000m²
Promotor: Privat