PROJECTE D’URBANITZACIÓ A CASTELLDEFELS

Castelldefels, Barcelona / 2007
Surface: 45.300 m2
Promotor: privat