PROJECTE D’URBANITZACIÓ A LA PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, BADAJOZ

Puebla de Sancho Pérez, Badajoz / 2008
Surface: 372.400 m2
Promotor: privat