PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT CAN NOLLA, VILASSAR DE DALT

Vilassar de Dalt, Maresme / 2013
Surface: 4.298 m2
Promotor: privat