PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS D’EDISON I CARRETERA DE SANT CUGAT, RUBÍ

Rubí, Barcelona / 2001
Surface: -
Promotor: privat