PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ I PLA DE MILLORA URBANA AL POLIGON INDUSTRIAL ENKALENE, EL PRAT DE LLOBREGAT

El Prat del Llobregat, Barcelona / 2009
Surface: 231.900 m2
Promotor: privat