PROPOSTA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 46 HABITATGES, LA FULIOLA

La Fuliola, Lleida / 2008
Surface: 5.054 m2
Promotor: privat