PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE CAN CUYÀS, MONTCADA

Montcada i Reixac, Barcelona / 2012
Surface: 29.850 m2
Promotor: privat