PROPOSTA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK

Àrea metropolitana de Barcelona / 2022
Surface: 84.281m²
Promotor: Privat