REFORMA DE LES OFICINES PER PROFESSORS I ESPAIS D’EMPRESES AL TCM6 DEL TECNOCAMPUS DE MATARÓ

Tecnocampus, Mataró / 2019
Surface: 2.031,34m²
Promotor: Privat