REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A SANT GERVASI, BARCELONA

Barcelona, Barcelonès / 2015
Surface: 600m2
Promotor: privat