COMPLEX ESPORTIU A L’ÀMBIT DE CAN NOLLA

Vilassar de Mar, Maresme / 2014
Surface: 4.600 m2
Promotor: privat