EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 5 HABITATGES I UN LOCAL ENTRE MITGERES, CERDANYOLA DEL VALLÈS

Cerdanyola del Vallès, Barcelona / 2015
Superfície: 500 m2
Promotor: privat