MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA, PROJECTE D’URBANITZACIÓ I PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ AL SECTO DE LA REMUNTA, CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Cornellà del Llobregat, Barcelona / 2001
Surface: 27.000m2
Promotor: privat