REFORMA D’UN LOCAL PER AL RESTAURANT EL INDIO, BARCELONA

Barcelona, Barcelonès / 2017
Superfície: 580 m2
Promotor: privat