EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB LOCALS I APARCAMENT, CASTELLDEFELS

Castelldefels, Barcelona / 2011
Superfície: 2.900 m2
Promotor: privat